-Budi na strani Allaha i njegova poslanika a.s
-Očisti svoje Srce
prof.Idriz Bilibani (Mesđid Furkan-15.04.2011)


-Ibreti i pouke u padu arapskih taguta

-Poziv u demokratiju šerijatska korist ili obmana 

- Iskusenja
          (Ramadan 1431)

-Vjerovanje u Meleke 1 dio i 2 dio


-Vjerovanje u Allaha džellešanuhu
-1 dio
 i 2 dio


-Tewhid Esma we sifat 1dio                         
-Tewhid Esma we sifat2dio 
-Tewhid Esma we sifat3dio  
-Tewhid Esma we sifat4dio
-
Tewhid Esma we sifat 5dio

-Tewhid El Uluhije 1 dio

-Tewhid El Uluhije 2 dio

-Tewhid El Uluhije 3 dio 

-
Definicija Imana 1 dio

-Definicija Imana 2 dio

-Definicija Imana 3dio

-Stepeni Imana Mpg  

-
Vrijednost Ramazanna