Kommentar Knjige Imami Tewhida
01 Uvod - Biografija Muhammeda ibn Abdulvehaba rahimehullah
 

02  Kufr u Taguta
03 Odricanje od Širka 
04 Šart Ibadeta Je Kufr u Taguta
05 Stanje i Vrste Onih Koji Izgovaraju Šehadet 
06 Šta Podrazumjeva Šehadet u Poslanstvo
07 7. dio 
08 Taguti  i Svojstvo Činjenja Kufra u Taguta
09 Vlast Pripada Samo Allahu
10 Onaj Ko Prihvati Neki drugi Zakon 
11 Odbijanje Šerijatskog Propisa 
12 Odricanje Od Mušrika Je Šart Tewhida 
13 Allahova Lijepa Imena i Svojstva 1 
14 Allahova Lijepa Imena i Svojstva 2
15 Kada i Kader 1
16 Kada i Kader 2 
17 Plodovi Vjerovanja u Kada i Kader 
18 Sažetak Prvog Poglavlja 1
19 Sažetak Prvog Poglavlja 2 
20 Definicija Širka i Zašto Neće Biti Oprošten 
21 21. dio
22 22. dio
23 23. dio
24 24. dio
25 25. dio

 El Wela Wel Bera 
 
01 Predgovor Autora Šejha Afifija
 02 Riječi Kelime-i Šehadeta

03 Uvjeti Šehadeta

04 Ljubav i Mržnja Su Neodvojivi Atributi

05 Pobijanje Tvrdnji

06 Šta Se Postiže Izgovaranjem Šehadeta
07 Šta Poništava Šehadet  - La ilahe illallah
08 Kommentar Uvezi Tehakuma
09 Vrste Velikog Širka
10 Definicija El-Wela Wel-Bera
11 Zastupljenost El-Wela Wel-Bera u Kur'anu i Sunnetu
12 Razlika Između Filozofije i Islama
 
Vrijednost Tewhida
 

01      02      03       04      05      06

Opšta Predavanja
 
01  Vjerovanje - Aqida Šija Rafidija
02  Bolest Jezika
03 Cilj Naše Da'we
04  Čuvaj Se Samog Sebe
05  Džemat - Zajednica Muslimana
06 Fitna 1
07 Fitna 2
08 Hutba 09.Mai 2008
09 Hutba u Bihaću
10 Hutba - Poturanje Naziva 'islamski' Za Razne Neislamske Stvari
11 Iskrenost u Djeli i Bolest Jezika
12 Iskušenja
13  Islamska Zora Će Ubrzo Svanuti
14  Kako Obuzdati Strasti
15 Ko Je Danas Na Pravom Putu
16 Mediji
17 Mudrost Zabrane Kamate  
18 Naš Odnos Prema Tekstovima Kur'ana i Sunneta
19 Nasihat Školarcima
20 Neka Pojašnjenja Uvezi Današnjeg Stanja (2008) 
21 Neke od Mesela Džahilijjeta
22 Nevjernički Praznici
23 O Ispravnom Putu Da'we (2008)
24 Ovo Je Naš Put (2008)
25 Odsrupanje Od Šerijata
26 Oni Koji SjedeIspod Novotarskih Minbera 1 (2008)
27 Oni Koji Sjede Ispod Novotarskih Minbera2 (2008)
28 Oni Koji Ne Sude Po Allahovom Zakonu (2008)
 19 Opasnost Duga
 20 Opasnost Od Novotarija
 21 Pitanja Dzahillijeta
 22 Podsjećanje Na Allahove Sunnete 
 23 Pogubnost Kamate

24 Ponos Pripada Allahu, Poslanku i Vjernicima

25 Porobljavanje Svjeta Kamatom

26 Povodom Rođenja Poslanika alejhiselan - Mevludski Mjesec

27 Prijateljivanje s Nevjernicima

28 Propisi Ezana i Ikameta

29 Skrivena Strast Za Vlast

30 Stvarnost Demokratije

 
31 Komentar 'Otklanjanje Sumnji' 1 dio

32 Komentar 'Otklanjanje Sumnji' 2 dio

33 Sudstvo u Islamu (hutba 2008)

34 Susreti u Maoči 1 (2008)

35 Tumačenje Sure Fatihe

36 Uputa Allahova Milost

37 Uzroci Naše Slabosti

38 Uzroci Rušenja Bratstva

39 Vatra Kao Opomena

40 Vrijednost Kur'ana

41 Zabluda Šija

42 Zabluda Kod Naših Neprijatelja