MUŠKARCI U DŽENNETU DOBIVAJU DŽENNETSKE HURIJE A ŠTA DOBIVAJU ŽENE?
 
Zakletva sa Poslanikom, sallAllahu alejhi we sellem, Kabom, čašću (ugledom) i garancijom (jamstvom)