"U slucaju da imaju prekidi na radio plajeru napravite refreš na stranici"

Za one koji nas prate preko MOBILNOG TELEFONA 

Moraju imati ovu aplikaciju (Skinite Ovdje-Listen2MyRadio)

Nakon instaliranje aplikacije na pretraživacu napišite(radiotewhid)