Home » 2016 » March » 22

Ko nađe kakvo dobro, neka zahvali Allahu

Allahov Poslanik ﷺ – u onome što prenosi od svoga Gospodara – kaže:” … pa ko nađe neko dobro, neka zahvali Allahu, a ko nađe nešto drugo neka ne kori nikoga osim samoga sebe.” (Muslim)

Ibn Ređeb, rahimehullah: “Ovaj hadis ukazuje na to da je sav hajr od Allaha azze ve džele, i to je Njegova blagodat robu bez da on to zaslužuje. Sav šer je od samog sina Ademovog zbog slijeđenja strasti, kao što je rekao Uzviš ... Read more »

Views: 585 | Added by: admin | Date: 2016-03-22

Da li je dozvoljeno doniranje krvi?

Pitanje:

Da li je dozvoljeno mome bratu da donira krv mojoj ženi ili ne?

Odgovor:
Nema smetnje!
Ako je nužno da se tvojoj ženi donira krv,dozvoljeno je da to uradi,ili tvoj brat ili bilo ko drugi.
Nema smetnje u tome,inshallah!

Izvor:

Zbirka fetwi,Salih ibn Salih el-Fewzan

Prevod:SalafiMedia Balkan

Obrada stazomislama.com

Views: 616 | Added by: admin | Date: 2016-03-22

Ko neprijateljski postupa prema Mom dobrom robu…

Prenosi se od Abbasa ibn Hišama ibn Muhammeda El Kufija od njegovog oca od njegovog djeda da je rekao:

“Čovjek iz plemena Benu Eban ibn Darim, koga su zvali Zera’, učestvovao je u ubistvu Husejina. Gađao je Husejina strijelom i pogodio ga u bradu. Krv je počela da teče, a Husejin je rekao: Pogodi ga njom, odnosno žeđu koja je snašla Husejina. Molio je Husejin da mu daju vode za piće prije nego ga ubiju, ali oni su odbili. Zam ... Read more »

Views: 678 | Added by: admin | Date: 2016-03-22

Da li onaj ko ne sudi po onome što je Allah objavio kafir poimenično?

Pitanje: Da li onaj ko ne sudi po onome što je Allah objavio kafir poimenično (bi ajnihi), ili u meseli ima tefsila (detaljnog pojašnjenja)? Molim vas da na pojasnite odgovor jer se ova mesela pomutila velikom broju ljudi.

Odgovor: Ako ne sudi po onome što je Allah objavio već sudi na osnovu zakona i sitema koji je oprečan šerijatu onda je takva osoba kafir poimenično (bi ajnihi). A ako presudi po ... Read more »

Views: 480 | Added by: admin | Date: 2016-03-22

Kako ćemo ostvariti “LA ILAHE ILALLAH”?


Allahov Poslanik ﷺ, je rekao: “Ko kaže da nema drugog boga osim Allaha i uznevjeruje u ono što se obožava mimo Allaha, njegova krv i imetak postaju zaštićeni, a svođenje računa je kod Allaha.” (Muslim)

-Ibn Redžeb rahimehullah, kaže: “Doista kada srce ostvari značenje :'La ilahe ila-Allah’, vjeruje u to i iskreno je u tome, onda to neminovno prouzrokuje da se u tom srcu duboko ureže obožav ... Read more »

Views: 511 | Added by: admin | Date: 2016-03-22 | Comments (0)