Home » Entries archive

Da li onaj ko ne sudi po onome što je Allah objavio kafir poimenično?

Pitanje: Da li onaj ko ne sudi po onome što je Allah objavio kafir poimenično (bi ajnihi), ili u meseli ima tefsila (detaljnog pojašnjenja)? Molim vas da na pojasnite odgovor jer se ova mesela pomutila velikom broju ljudi.

Odgovor: Ako ne sudi po onome što je Allah objavio već sudi na osnovu zakona i sitema koji je oprečan šerijatu onda je takva osoba kafir poimenično (bi ajnihi). A ako presudi po ... Read more »

Views: 506 | Added by: admin | Date: 2016-03-22

Kako ćemo ostvariti “LA ILAHE ILALLAH”?


Allahov Poslanik ﷺ, je rekao: “Ko kaže da nema drugog boga osim Allaha i uznevjeruje u ono što se obožava mimo Allaha, njegova krv i imetak postaju zaštićeni, a svođenje računa je kod Allaha.” (Muslim)

-Ibn Redžeb rahimehullah, kaže: “Doista kada srce ostvari značenje :'La ilahe ila-Allah’, vjeruje u to i iskreno je u tome, onda to neminovno prouzrokuje da se u tom srcu duboko ureže obožav ... Read more »

Views: 544 | Added by: admin | Date: 2016-03-22 | Comments (0)

« 1 2