Home » 2016 » April » 12

Znaj za Allaha u izobilju – znaće za tebe u oskudici


Značenje: Kada se rob boji Allaha, čuva Njegove granice i pazi na dužnosti prema Allahu u stanju izobilja (blagostanja) i zdravlja, on time zna za svog Gospodara, pa je između Gospodara i roba uzajamno poznavanje (ma'rifet).

Gospodar zna za Svog roba u oskudici, a znao je i njegova djela dok je rob bio u izobilju, pa ga sa tom spoznajom spasi od nedaća.

Ovo je posebna spoznaja (el-marife el-h ... Read more »

Views: 984 | Added by: admin | Date: 2016-04-12

Da li ću donijeti salavat na Poslanika kad ga spomene imam na džumi,ili…

Pitanje:

Da li ću donijeti salavat na Poslanika kad ga spomene hatib na džumi,ili ću šutjeti zbog hadisa koji naređuju da se šuti za vrijeme hutbe?

Odgovor:

Donijet ćeš salawat na Poslanika zbog hadisa:“Škrtica je onaj kod koga se ja spomenem,pa ne donese salawat na mene!”

Odgovorio:

Allame Sulejman el-Alwan

Izvor:Salafimedia Balkan

Views: 821 | Added by: admin | Date: 2016-04-12

Propast Hujejje ibn Ahtaba – poglavara židovskog plemena Benu Nadir

Hujejje ibn Ahtab je glava židovske zmije, poglavar židova Benu Nadir koji su pokušali da ubiju Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, bacajući na njega kamen. Ali Allah, dželle šanuhu, je omeo spletku nevjernika i spasio Svog Poslanika El-Emina. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ih je otjerao iz Medine nakon što im je posjekao palme i spalio kuće. Kao što kaže Uzvišeni: “To što ... Read more »

Views: 1016 | Added by: admin | Date: 2016-04-12

Opasnosti koje nam prijete

Hatim El-Esam rahimehullah, ukazuje na četiri opasnosti: “Čije srce se nebude prisjećalo opasnosti taj je obmanjen i neka nebude siguran od nesreće:

 
1. Opasnost Dana ugovora (1): kada je Gospodar rekao: ‘Ovi su u Džennetu i nemarim za tim, a ovi su u vatri i ne marim za tim’ – a čovjek ne zna u kojoj će on grupi biti.

 

2. Onda kada je čovjek stvoren za vrijeme tri tmine, pa je bio pozvan mele ... Read more »

Views: 896 | Added by: admin | Date: 2016-04-12

Imam Šafija i starac

Rebi’ ibn Sulejman, prijatelj imama Šafije, pripovjeda:

Jednog dana smo bili sa Šafijom kada nam dođe neki starac. Na sebi je imao odjeću od vune a u ruci mu je bio štap. Šafija ustade, popravi svoju odjeću i pozdravi ga. On sjede i Šafija poče gledati u njega sa divljenjem. Starac reče:

Starac: Mogu li pitati?
Šafija: Pitaj.

Starac: Šta je hudždže (dokaz) u Allahovoj vjeri?
Šafija: Allahova Knjiga.

Starac: Š ... Read more »

Views: 921 | Added by: admin | Date: 2016-04-12